31 12 2013

Türkiye'nin Yolu

Bu son yıl Gezi Direnişi yılı oldu. Gezi Direnişi'nin ele aldığı ve veya ortaya koyduğu sorunlar eski yıldan çoktan yeni yıla taştı ve 2014 yılına da Gezi Direnişi şimdiden damgasını vurmuş durumda. Beton değil ağaç, rant değil yaşam, birleştiricilik, yapıcılık, doğayla içiçelik, emeğe, doğaya hayvana insana saygı, karşıtının dahi varlığını tanıma, ortak bir hukuka bağlılık, şiddetten arındırılmış bir yaşam Gezi'nin karakteristik özellikleri arasında temel özellikler olarak yer aldı. Bu özelliklerden dolayı küresel çapta önemli bir sembol oldu.

Türkiye geleceğine gezi penceresinden bakmaksızın sorunlarını çözemeyecek bir duruma girdi. Salt seçimlerle ülkenin rayına oturmasını beklemek artık hayal olur. AKP Gezi'den sonra manevra yaparak Türkiye'nin temel sorunlarını çözecekmiş gibi anayasa konusuna ve barış sürecine ilişkin demokratikleşme paketini açıkladı. Bu paketin içeriğinin boş olacağını daha önceden gezi duyarlılığıyla ilan etmiştik. Öyle de oldu. AKP salt kendi çoğunluğuna dayalı bir meclise konuyu hapsederek Anayasa yapmaya kalktı. Kendi kurduğu kulis ortamını yine samimiyetsizce kendi terk etti. Kaldı ki bu meclisin yapacağı bir anayasa yine de demokratik olmayacak ve meclis dışı milyonlara gruplara partilere sendikalara derneklere odalara sözünü söyletmeden dayatmacı bir anayasa oluşmuş olacaktı. Öte yandan kürt özgürlük hareketini "tutsak etme yöntemi olarak barış süreci işliyor görüntüsüyle Rojava'nın katillerinden Rojava'yı Hrant Dink'in katillerinden Hrant'ın katillerini sorgulamayı bekler olundu.
Bu ortamda Gezi AKP'yle demokrasiye geçilemeyeceğini göstermiş olduğu için ülkenin yeni bir siyasi hareketi olarak kendi sorunu olan parkın çok çok ötesinde bir özgürlük hareketine dönüştü.

Yerel seçimlerde kısmi de olsa sorunların çözüleceğine ilişkin bir inanç yeşermeye başlarken AKP yolsuzluklarının gün ışığına çıkmaya başlaması, seçimlerin hiç bir derde deva olamayacağını, sorunun tüm kökenleriyle çözülmek üzere harekete geçilmesi gerekliliğini ortaya koydu. 

Yerel seçimlerde AKP dışı partilere ve bağımsız adaylara eğilim daha da artarken bir ışık yanıyordu belki ama artık bunca düşüklüğüne rağmen iktidarı bırakmamak için önüne gelene bana darbe yapıyorsun demeye başlayan Erdoğan'a bir ülkenin direksiyonunu bırakmanın intihar demek olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Yerel seçimlerle genel seçimler birleştirilebilir diye düşünceler ortaya atılmaya başlandı. Oysa antidemokratik partiler kanunu çiğnenmeye devam edilen hak ve özgürlükler ve antidemokratik seçim barajları ile gidilecek hiç bir seçim ya da seçimler Türkiye'nin çözüm yolu olmayacaktır.

Türkiye'nin yolu demokratik olmadıkça küresel çapta "istikrar" olmayacak ve ABD'nin bile kendini rahat hissetmesi küresel planlar yapabilmesi mümkün olmayacaktır. Türkiye, Gezi'nin demokratikleştirici özgürleştirici basıncına karşılık bu genişliği hazmedemeyen ve ülkeye deli gömleği tek adam faşizmini reva gören AKP'yle yola devam edemez. Yarı ranta bulanmış AKP'leşmiş yapısıyla CHP'yle de sorunlarını çözemez durumdadır.

Bu durumda yapılması gereken asıl görev tüm kesimleriyle bir arada yaşamı güvence altına alan yeni demokratik bir anayasa tartışması ve mutabakat yolunu açacak bir yola girilmesidir. Toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin bir araya geldiği bir meclis güvencesinde ancak yeni bir yola girilebilir.

Bu meclis tüm halkları tüm kültürleri, tüm inançları, tüm sosyal sınıfları, tüm oda dernek ve sendikaları ve sivil inisiyatifleri kapsayan bir seçim ve delegelik yoluyla oluşabilir. Bu meclis yeni bir Türkiye'nin kurucu meclisi olabilir.

Bu kurucu meclisin, yol bitti dediğimiz için değil Yol gerçekten bitmiş olduğu için bunu Gezi'nin en temel konu olarak ortaya koymuş olduğunu kavradığımız için olmazsa olmaz kural olduğunu söylüyoruz.

Kurucu Meclis için öncelikle yeni bir anlayışla tüm kesimlerle diyaloğun başlatılması önemlidir. Bu Kurucu Meclis, yeni anayasa taslağını yazacak tüm sokaklara varana dek bu taslağı tartıştıracak ve sonuçları toplayıp yeni bir yazım sonucu referandumla onaylatacak ve sonucunda yeni siyasi partiler kanunu yeni seçim kanunu yeni polis yetki ve selahiyetleri kanunu oluşturulacak ve ülke kendi kaderini belirleyecek özgür seçimlerini yapacaktır. Bu yolun dışındaki tüm yollar denenmiş ucu geziye çıkmıştır, bu kötü yol bitmiştir. Ya Yeni Gezilere hazır olacaksınız ya da Türkiye'nin yeni yoluna katılacaksınız, yeni bir yılın nasıl bir yıl olmasını istiyorsanız emin olun öyle olacak. Karar sizin.

0
0
0
Yorum Yaz